… mint vízbe dobott kavics … – A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ közösségfejlesztési projektje


TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006

A helyi identitás és kohézió erősítése

        

Rövid tartalmi ismertető

Lakótelepi közösségfejlesztés az ott élők kezdeményező- és cselekvőképességének, aktivitásának növelésével, a közösségi szerepvállalás erősítésével, továbbá közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazásával.

A projekt kiemelkedő eleme a közösség önmagáról való tudásának, helytörténeti értékeinek feltárása, valamint a problémák azonosítása, majd az ezekre keresett válaszokban önszervező folyamatok generálása.

A szellemi vezérgondolat szerint a valahova tartozás részvételt is jelent egyben, a részvétel pedig magában hordozza a tenni akarást, a cselekvést (e gondolat olvasható tömören a projekt mottójában is).

 

Projektadatok

TELJES IDŐKERET: 2018. 09. 01 – 2022. 09. 30.

Idő-bontás:

  • 09. 01 – 04. 30. /I. mérföldkő/

            Helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, érték-kutatás

  • 04. 30 – 06. 30. /II. mérföldkő/

            Cselekvési terv (rendezvénynaptár) megalkotása

  • 06. 30 – 2022. 06. 30. /III – VIII. mérföldkövek/

            Programok, események megvalósítása

  • 06. 30 – 09. 30. /IX. mérföldkő/

            Minden betervezett tevékenység megvalósul

CÉLTERÜLETEK: (volt) Kilián és Vajda lakótelepek

CÉLCSOPORTOK: az itt élő lakók (Kilián 2196 fő, Vajda 1665 fő, összesen 3861 fő)

PROJEKTGAZDA: JMSZK, mint konzorcium-vezető

KONZORCIUMI TAG: Pápa Város Önkormányzata

A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 55.000.000 Ft

 

Aktuális fázis

A lakótelepi közösségfejlesztő munka jelenlegi – 2019. április 30-ig  tartó (lásd I. mérföldkő) – szakaszában a helyzetfeltárást végezzük. Munkatársaink, közösségeink érintett területeken élő tagjai, elsőként közösségi interjúzást végeznek lakótársaik körében.

Kövess minket Facebook-on is!