Felhívás ismertető – Közösségi csomópontok

Magyarország Kormányának felhívása Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség (továbbiakban: HACS) illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező közművelődési és kulturális intézmények, önkormányzat és költségvetési szervek, nonprofit szervezetek számára  Pápa város népességmegtartó erejének növelése, a közösségi identitástudat megerősítése, a kultúra, közművelődés magasabb szintre való emelése valamint a gazdaságélénkítés érdekében Pápa városában a közösségek befogadó tereinek fejlesztése, felújítása, korszerűsítése, funkcióbővítése, hozzáférhetőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése által.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését és a szegénység, valamint hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet, valamint az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi közösségek kialakítását.  A cél elérését a Kormány Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező közművelődési és kulturális intézmények, önkormányzat és költségvetési szervek, nonprofit szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Pápa városában számos kisebb-nagyobb közösségi ház található, ám a legtöbb esetben a helyi lakosság, civil egyesületek, vagy a környék vállalkozói nem érzik sajátjuknak az épületeket, melyek így nem tudják a XXI. század kívánalmainak megfelelő módon betölteni a funkciójukat. A cél, hogy a helyi szervezetek és közösségek együtt alapozzák és valósítsák meg a közösségi terek fejlesztését.– HKFS 6.1 II. pontja alapján.

Jelen felhívás a HKFS alábbi céljainak megvalósításához járul hozzá:

  • A város népességmegtartó erejének növelése
  • A közösségi identitástudat megerősítése
  • A kultúra, közművelődés magasabb szintre való emelése
  • Gazdaságélénkítés

 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. a) Pápa városában székhellyel rendelkező egyesületek – GFO 521; 529
  2. b) Pápa városában székhellyel rendelkező alapítványok – GFO 561; 569
  3. c) Pápa városában székhellyel rendelkező oktatási és kulturális intézmények – GFO 322
  4. d) Pápa városában székhellyel, vagy telephellyel rendelkező egyéb nonprofit szervezetek – GFO 572
  5. e) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek – GFO 322
  6. f) Helyi önkormányzat – GFO 321

Civil szervezeteknek legalább már a helyi felhívás meghirdetése előtt 1 évvel bejegyzett civil szervezetként kell működniük, valamint legkésőbb a helyi támogatási kérelem benyújtásakor a székhelyüknek Pápa városában kell lennie.

 

A fejlesztésre 28.424.875 Ft áll rendelkezésre.

 

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019 év 02 hó 04 naptól 2019 év 11 hó 29 napig van lehetőség.

Likviditási terv-sablon

Szabalyossagi nyilatkozat_PÁPA_069_Kozossegi csomopont

Támogatói okirat-minta

TOP CLLD Helyi felhívás-közösségi csomópontok kialakítása

1.sz.melléklet-Helyi_tamogatasi_kerelem_adatlap

1.sz.melléklet-Helyi_tamogatasi_kerelem_adatlap-szerkeszthető

2.sz.melléklet-fenntartási és üzemeltetési terv

2.sz.melléklet-fenntartási és üzemeltetési terv-szerkeszthető

Általános Útmutató a Felhívásokhoz_20170728

ASZF_1420_0728
Együttműködési megállapodás-sablon

Együttműködési megállapodás-sablon-szerkeszthető

Helyi_tamogatasi_kerelem_adatlap_kitoltesi utmutato
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai

Kövess minket Facebook-on is!