JMSZK pályázati felhívása közösségei számára

2018. március 23. péntek - 13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT

                                                                                                                P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S A

                                                                                         k ö z ö s s é g e i  s z á m á r a

 

                                                                       A JMSZK pályázatot hirdet nem önálló jogi személyiségű közösségei számára.

 

Pályázni
tartalmas, értékközpontú közösségi életet megvalósító programokkal lehet.

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki a célok között a helyi társadalom problémáira keresi a választ, és más közösségekkel is együttműködik.

 

A pályázóknak be kell mutatniuk a tervezett programot, a szervezés, a megvalósítás ütemezését, a pályázati munkában résztvevők körét.
 

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 1.000.000 Ft.

A támogatási összeget – közösségenként max. 100.000 Ft2018. október 31-ig, a pályázatban megjelölt célok megvalósítására lehet felhasználni.
A számlák kizárólag a megvalósítási időszakra - 2018. május 1 – 2018. október 31-ig szólhatnak.

A támogatási összeg végső elszámolási határideje 2018. november 30., rendezvény támogatása esetén a megvalósítást követő 30 napon belül.
 

Jelen kiírás keretében csak azok a közösségek pályázhatnak, akik 2018-ban még nem részesültek pályázati támogatásban.
 

A pályázatot egy példányban kérjük benyújtani a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával postai úton, személyesen, vagy elektronikus változatban:

Cím: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, 8500 Pápa, Erzsébet liget 1.

E-mail: jmk@jmkpapa.hu

 

Beérkezési határidő: 2018. április 20.

A pályázatokat Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága véleményezése alapján a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ igazgatója bírálja el.

 

A pályázat elbírálásáról, eredményéről a pályázó írásbeli értesítést kap.

 

Eseménynaptár

2018
h k sz cs p sz v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30