Pályázati felhívás közösségek számra

A JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT

                                                                     P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S A

                                                                   k ö z ö s s é g e k   s z á m á r a

 

Pályázatot hirdetünk a JMSZK keretében működő, nem önálló jogi személyiségű közösségek számára.

Pályázni
tartalmas, értékközpontú közösségi életet megvalósító programokkal
lehet.

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki a célok között a helyi társadalmi aktivitás generálását, a közösségi kohézió erősítését helyezi előtérbe, valamint más közösségekkel is együttműködik.

A pályázóknak be kell mutatniuk a tervezett programot, a szervezés, a megvalósítás ütemezését, a pályázati munkában résztvevők körét.

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 1.000.000 Ft.

A támogatási összeget – közösségekként max. 100.000 Ft2019. október 31-ig, a pályázatban megjelölt célok megvalósítására lehet felhasználni.
A számlák kizárólag a megvalósítási időszakra – 2019. május 1. – 2019. október 31-ig szólhatnak.

A támogatási összeg végső elszámolási határideje 2019. november 30., rendezvény támogatása esetén a megvalósítást követő 30 napon belül.

Jelen kiírás keretében csak azok a közösségek pályázhatnak, akik 2019-ban még nem részesültek pályázati támogatásban.

A pályázatot egy példányban kérjük benyújtani a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával postai úton, személyesen, vagy elektronikus változatban:

Cím: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, 8500 Pápa, Erzsébet liget 1.

E-mail: jmk@jmkpapa.hu

Beérkezési határidő: 2019. április 20.

A pályázatokat Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága véleményezése alapján a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ igazgatója bírálja el.

A pályázat elbírálásáról, eredményéről a pályázó írásbeli értesítést kap.

Pályázati adatlap letölthető ITT

Pályázati elszámoló lap letölthető ITT

Kövess minket Facebook-on is!