Felhívás ismertető – Rendezvényes

Rendezvényes-Közelmény-felhívás módosulásáról_5.docx

Aktuális-TOP CLLD Helyi felhívás-civil szervezetek rendezvény-módosított.pdf

Magyarország Kormányának felhívása Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség (továbbiakban: HACS) illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező Helyi civil szervezetek és intézmények támogatására, a helyi közösségért dolgozó szervezetek közösségfejlesztési programjainak tartalomfejlesztésének támogatása érdekében, ami hozzájárul a helyi identitástudat erősítéséhez valamint a népességmegtartó erő növekedéséhez.

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány a Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek és intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

Pápa városában minden évben számos nagyrendezvény (Játékfesztivál, Pápai Csülök, Cicege és Borfesztivál, Advent) valamint kisrendezvények (városrészi napok) kerülnek megrendezésre. Ezeket a rendezvényeket a város ? a civil szervezetek, közösségi intézmények ? szűkös forrása miatt saját költségvetéséből állta. A CLLD program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a civil szervezetek, közösségi intézmények, esetleg helyi vállalkozások saját maguk valósítsák meg ezeket a programokat illetve minél több új, akár tematikus (gasztronómiai, sport, zenei, állásbörze stb.) rendezvénnyel bővítsék a helyi palettát. Cél a helyi összefogáson alapuló közösségfejlesztő nagyrendezvények és kisrendezvények támogatása, melynek révén a helyi nonprofit szervezetek és intézmények olyan tartalomfejlesztést tudnak végrehajtani, amik jelentősen tudják növelni az általuk szervezett programok látogatottságát azok körében is, akik nem tagjai egyetlen az akcióterületen működő civil szervezetnek sem és ezen keresztül erősítik meg a lakosságban a pápai identitás tudatot valamint a növelik a város népességmegtartó erejét ? a HKFS 6.1. III. 1. alapján.

 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. a) Pápa városában székhellyel rendelkező egyesületek ? GFO 521; 529
  2. b) Pápa városában székhellyel rendelkező alapítványok ? GFO 561; 569
  3. c) Pápa városában székhellyel rendelkező oktatási és kulturális intézmények ? GFO 322
  4. d) Pápa városában székhellyel, vagy telephellyel rendelkező egyéb nonprofit szervezetek ? GFO 572
  5. e) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek ? GFO 322
  6. f) Pápa városában székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személyiségű mikrovállalkozások ? GFO 11

 

Civil szervezeteknek legalább már a helyi felhívás meghirdetése előtt 1 évvel Pápa városában bejegyzett civil szervezetként kell működniük.

Mikrovállalkozás legalább 12 hónappal a kérelem benyújtását megelőzően Pápa város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezett.

 

A fejlesztésre 133.075.125 Ft áll rendelkezésre.

 

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. év november hó 05. naptól 2020. év március hó 31. napig van lehetőség.

Általános Útmutató a Felhívásokhoz_20170728
ASZF_1420_0728
Likviditási terv-sablon
Rendezvényes-Közelmény-felhívás módosulásáról_2 Archív
Rendezvényes-Közelmény-felhívás módosulásáról_3 Archív
Rendezvényes-Közelmény-felhívás módosulásáról_4 Archív
Rendezvényes-Közlemény-felhívás módosulásáról Archív

Aktuális-TOP-7.1.1-16-H-069-3 Helyi összefogáson alapuló közösségfejlesztő nagyrendezvények és kisrendezvények támogatása
Együttműködési megállapodás-sablon

Együttműködési megállapodás-sablon-szerkeszthető

Helyi_tamogatasi_kerelem_adatlap_kitoltesi utmutato
Helyi_tamogatasi_kerelem_adatlap_nyílt_esza

Helyi_tamogatasi_kerelem_adatlap_nyílt_esza-szerkeszthető

Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai

Költségterv minta
Programterv minta

Szabalyossagi nyilatkozat_PÁPA_069_3_ESZA
Támogatói okirat-minta

Kövess minket Facebook-on is!