HACS – Bemutatkozás

Pápa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére és a helyi közösségek erősítésére kiírt felhívására.

A projekt előkészítése során Pápa Város Önkormányzata tett közzé felhívást a Pápa közigazgatási területén működő civil szervezetek, közintézmények és mikro vállalkozások felé, amiben az érintett szervezetek megkapták a szükséges tájékoztatást a helyi akciócsoport megalakításának lehetőségéről és a TOP 7.1.1-16 pályázati konstrukció beadásának lehetőségéről, valamint a pályázati felhívás tartalmáról.

A döntéshozók 399.624.500 forint támogatást ítéltek meg a projekt megvalósítására. A projekt kezdete 2017. október 31, várható befejezése 2020. december 31. A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-2016-00069.

Ezt követően azon szervezetek részvételével, akik visszajeleztek a felhívásra, és pozitívan álltak a közös munka lehetőségéhez megalapításra került a Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség (továbbiakban: HACS) valamint kidolgozásra került a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HKFS).

A HACS a konzorciumi formát választotta, mert a cégbírósági eljárás időigényessége miatt, a tagok úgy gondolták, hogy ebben a formában több időt tudnak szánni a projekt előkészítésére. A konzorciumnak az alábbi szervezetek lettek a regisztrált tagjai:

 1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
 2. Pápa Város Önkormányzata
 3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ
 4. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.
 5. Gróf Esterházy Károly Múzeum
 6. Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat
 7. Pápai Város Óvodák
 8. Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
 1. Civilszerviz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete
 2. Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány
 3. Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete
 4. Pápai Atlétikai Club
 5. Pápai Perutz Football Club
 6. Pápai Mozgássérültek Bástya Sportegyesülete
 7. Makkocska Üdítőgyártó Kft.

A helyi akciócsoportban 46,66 százalékban a közszféra, 46,66 százalékban a civil szféra és 6,66 százalékban a vállalkozói szféra kapott helyet.

A HACS helyi pályázatok kiírásával szeretné segíteni Pápa város közigazgatási területén belül működő intézményeket, mikrovállalkozásokat, nonprofit szervezeteket és civil közösségeket.

A HACS munkaszervezetének irodája a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban található.

A HACS ülései nyilvánosak, bárki által látogathatók. A HACS üléseire a meghívók a HACS honlapján meghirdetésre kerülnek.

A HACS elnökségben az alábbi szervezetek képviselői vesznek részt:

1. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

2. Makkocska Üdítőgyártó Kft

3. Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete

A HKFS előkészítése során feltárt problémák jelentős része abból fakad, hogy a település mikro vállalkozásai, civil szervezetei és intézményei nem a 21. század technológia színvonalának megfelelő eszközökkel és nem 21. századi elvárásoknak megfelelő környezetben működnek. Ennek ellenére az akcióterületen megvalósuló programok látogatottak, de a beavatkozás feltétlenül szükséges, mert a magas működési költségek veszélyeztetik a közösségszervező szervezetek munkáját. Ez visszavezethető az anyagi források csekély mértékére, valamint arra, hogy nem megfelelő tájékoztatást kapott a közösség a környezetvédelem és az energiahatékonyság témakörében.

A HKFS megvalósítás során a HACS arra fog törekedni, hogy a környezettudatosság és az energiahatékonyság elvének megfelelő aktív közösség jöjjön létre Pápán. Ahhoz, hogy a közösségi aktivitás fenntartható legyen a modern eszközök mellé a helyi közösségi rendezvényeknek modern tartalmat is kell adni. A HACS célja, hogy a helyi közösségi programok tartalomfejlesztésével növelje a település közösségi programjainak a minőségét, ezáltal aktivizálja az akcióterület lakosságát és növekedjen a programok látogatottsága.

A szervezet a fent leírt célok megvalósításával hozzájárul Pápa népességmegtartó erejének növekedéséhez. A környezettudatosság és az energiahatékonyság elvének terjesztésével a stratégia megvalósítása hozzájárul az akcióterület káros anyag kibocsátásának csökkenéséhez, ami előre vetíti egy fenntartható módon fejlődő aktív közösség kialakulását. A stratégia megvalósítása során kialakuló jó gyakorlatok más térségek számára is pozitív példaként szolgálhatnak, ami hozzájárul Pápa jó hírének terjedéséhez és az akcióterületen élő lakosság identitástudatának erősödéséhez.

Az elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia a honlapon megtalálható.

A HKFS alapján kerülnek kiírásra a helyi felhívások. A helyi felhívások megjelenéséről a HACS a honlapján, Facebook oldalán, Pápa Város honlapján, illetve nyomtatott formában (helyi újságok) értesíti a leendő pályázókat. A HACS a felhívások megjelenésekor fórumokat tart, melyek helyéről és időpontjáról a honlapokon, Facebookon és a helyi médiákban is tájékoztatást nyújt.

Kövess minket Facebook-on is!

Vélemény, hozzászólás?