TudásTár

A projekt félidejében megjelent a Tudástár című kiadványunk, melyet a célterületeken

– a volt Kilián és Vajda lakótelepeken – minden családhoz eljuttatunk.

A kiadvány bemutatja a projektet, összegzi az eddig elvégzett munkát, számba veszi annak legfontosabb eseményeit és felvillantja a még hátralévő időszak tervezett programjait.

 

HELYREIGAZÍTÁS

A Tudástár Vajda lakótelepi kiadványának 22. oldalán hiányosan jelent meg a Mikor lett az óvoda gyakorlóóvoda? kezdetű kérdés, mert teljes egészében hiányzik az erre adott válasz. Az alábbiakban pótoljuk:

Mikor lett az óvoda gyakorlóóvoda? Meséljen az óvodában folyó szakmai munkáról?

1974-75-ös tanévben kezdődött el a pápai Türr István Gimnázium és Óvónő Szakközépiskolában az első óvónőképzős osztály képzése, 38 tanulóval. (Hivatkozás: Jubileumi évkönyv 1988. 131. o.). Ebből kifolyólag 1978-tól a mi óvodánk is gyakorló óvoda lett. Hetente kétszer negyven gyakorlós diák jött az óvodába hospitálni. Naponta is voltak gyakorlós diákok, ezt a képzési formát 2001-ig indították és 2005-ben már végleg megszűnt ez a szakképzési mód. A gyakorló óvodai tevékenységünket intézményi keretek között végeztük. Minden csoportnak volt egy gyakorlati oktatásvezető óvónője, akik külön foglalkoztak a gyakorlós kis óvó nénikkel. Fő hangsúlyt az oktatásra és a nevelésre helyeztük. Minden óvónő a saját személyiségét, kreativitását vitte bele az óvónői szakmai munkájába. Ezen kívül a csoport szobák otthonossá tételében is megmutatkozott a habitusuk. Az is befolyásolta egy óvónő munkáját, hogy mennyire volt kreatív, esetleg muzikális vagy művészi-, táncos vénával megáldva. A nevelési alapokat az Óvodai Nevelés Módszertana alapján dolgoztuk ki. Nagy feladat és felelősség volt gyakorló óvodát jól működtetni. A tanulókat fel kellett készíteni az óvónői pályára, ami  „módszertani tisztaságot” is jelentett. Amit a középiskolában elméletben tanultak, azt a gyakorlatban meg kellett látniuk a foglalkozások alatt. Gondolok itt az előkészítésre, terem vagy eszköz igényre, a levezetett gyakorlatra, annak értékelésére, amelyet érdemjeggyel zártak le.

Szintén a 22. oldalon található alábbi kérdés összecsúszott az előző válasszal, helyesen:

Milyen foglalkozásokat tartottak abban az időben?

Testnevelés, ábrázolás, kézimunka, matematika, környezeti nevelés, ének-zene, játék, mese, vers és kötetlen foglalkozásokat tartottak a kis óvodásoknak.

   Az interjú készítőjétől és a riportalanytól elnézést kérünk!

A helyreigazításban közölt szöveg egyéb irányú felhasználása engedélyhez kötött,
mely csak a kiadón keresztül érvényesíthető!

Kövess minket Facebook-on is!