J M K

Betöltés folyamatban...

Karrier - Jókai Mór Művelődési Központ

A Pápai Platán Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

a Jókai Mór Művelődési Központ szakmai vezetői munkakör betöltésére

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

Munkakör megnevezése: szakmai vezető Jókai Mór Művelődési Központ Pápa.

A szakmai vezetői munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A művelődési központ szakmai vezetője a vonatkozó jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, a tulajdonos és az ügyvezető által előírtak alapján felelős a művelődési központban folyó szakmai munka magas színvonalú ellátásáért, a költségvetésben meghatározottak szerinti gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetésért.

Pályázati feltételek:

 • elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • elvárt idegennyelv-ismeret: nincs,
 • elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kulturális szervezet vezetésében szerzett tapasztalat,
  • „B” kategóriás jogosítvány.
  • angol és/vagy német nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
  • pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata,
  • a feltételként előírt, illetve előnytényezőként szereplő szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata,
  • nyilatkozat a bérigényről,
  • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
  • hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik,
  • nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (munkarendje kötetlen).

A munkavégzés helye: 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. és a munkáltató további telephelyei.

Munkabér: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Katalin nyújt a 06/20/255-9830-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatok előszűrése után a pályázat kiírója szakmai interjút szervez. Az eredménytelen pályázók e-mailben értesítést kapnak, a beküldött pályázatokat a kiíró 30 nap után megsemmisíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton a 8500 Pápa, Fő tér 1. címre vagy e-mailben az boros.katalin@papaiplatan.hu címre kell benyújtani, Szakmai vezető Jókai Mór Művelődési Központ megjegyzés feltüntetésével.

Pápa, 2024. február 13.


A Pápai Platán Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Jókai Mór Művelődési Központ közművelődési, rendezvényszervező munkatárs állás betöltésére

A beosztáshoz tartozó, munkakörrel járó lényeges feladatok:

Rendezvények, programok (állami ünnepek, helyi közösségi programok, fesztiválok stb.) szervezése, előkészítése, lebonyolítása, utógondozása. Amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, koordinálása. Pályázatfigyelés, -írás. Közönségkapcsolatok szervezése, ápolása. Kommunikációs, PR és marketing, valamint szakmai adminisztrációs feladatok elvégzése.

A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Munkaidő-keretes munkarend délutáni, hétvégi munkavégzés.

Pályázati feltételek:

 • középfokú közművelődési vagy rendezvényszervezői végzettség
 • közművelődési, rendezvényszervezői területen szerzett 1-3 év tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • felhasználói szintű internetes alkalmazások
 • önálló és precíz munkavégzés
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskolai szintű közművelődési végzettség vagy szakképzettség
 • pályázatokban szerzett tapasztalat
 • helyismeret
 • B-kategóriás jogosítvány
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, jó együttműködési és problémamegoldó képesség, konfliktuskezelő készség
 • kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben a résztvevők megismerhetik
 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, amely tartalmazza a pályázó telefonszámát és elektronikus levélcímét,
 • motivációs levél
 • az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó feltételeknek megfelelés hitelt érdemlő igazolása,

A beosztás betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (munkaidő-keretes munkarend).

A munkavégzés helye: 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. és a munkáltató további telephelyei.

Munkabér: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Katalin nyújt a 06/20/255-9830-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatok előszűrése után a pályázat kiírója szakmai interjút szervez. Az eredménytelen pályázók e-mailben értesítést kapnak, a beküldött pályázatokat a kiíró 30 nap után megsemmisíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton a 8500 Pápa, Fő tér 1. címre vagy e-mailben az boros.katalin@papaiplatan.hu címre kell benyújtani, Közművelődési munkatárs Jókai Mór Művelődési Központ megjegyzés feltüntetésével.

Pápa, 2024. február 13.